Burak Ozçivit dhe netët pa gjumë në sheshxhirim

STRASBURGU SHQIPTAR DHE NETËT MAGJIKE TË FESTIVALIT … Aug 15, 2019 Mbi 67 mijë persona vizituan hotelet për katër muaj në Jun 10, 2020

Këto ditë dhe net janë depo të punëve tuaja, ku ruhen për të dëshmuar më pas, në botën tjetër, për të mirën dhe të keqen tuaj, andaj lum për robin që shfrytëzon shanset për tu afruar tek Allahu dhe lum për atë që këto ditë dhe net i mbush me adhurim për Të dhe largim nga mëkatet.

Title: C:\Documents and Settings\Barry Hannaford\My Documents\Zig CF8 Manual.tif Author: Barry Hannaford Created Date: 5/23/2007 8:38:36 PM Këto ditë dhe net janë depo të punëve tuaja, ku ruhen për të dëshmuar më pas, në botën tjetër, për të mirën dhe të keqen tuaj, andaj lum për robin që shfrytëzon shanset për tu afruar tek Allahu dhe lum për atë që këto ditë dhe net i mbush me adhurim për Të dhe largim nga mëkatet.

dhenet.com - Just Testing

www.dhenet.com . Family Reunion - 2005. Family Reunion - 19xx . International 1566. John Deere 4020. John Deere 892. Train. International 706 olti: Historia e Internetit